Utställningen Väggverk och andra konstruktioner är en del i en serie vägghängda reliefer och fristående skulpturer. Verken består av monokroma stål- och aluminiumplåtar som är formade och bockade för att ge olika visuella kvalitéer och 3-dimensionalitet. Materialet är till stora delar funnet viket ger plåten en viss patina. I mitt konstnärliga arbete söker jag ett abstrakt grafiskt uttryck med fokus på komposition och materialets specifika ytmässiga kvalitéer.